Pierwotna cena jest najniższą ceną danego produktu w ciągu ostatnich 30 dni.